เงินกู้ธุรกิจระยะยาวจาก TBC สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

เงินกู้ธุรกิจระยะยาวจาก TBC สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ในโลกปัจจุบัน การเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากในการดำเนินงาน TBC เสนอเงินกู้ระยะยาวแก่บริษัทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแผงโซลาร์เซลล์และความเป็นอิสระด้านพลังงานของธุรกิจต่างๆธุรกิจบางแห่งประสบความสำเร็จในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นเวลานาน 

แต่หลายคนยังไม่ตระหนักถึงศักยภาพของมันอย่างเต็มที่ พลังงาน

จากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนและถาวร จากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม การใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด และที่สำคัญที่สุดคือสามารถรับผลประโยชน์ทางการเงินได้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดค่าไฟฟ้าลง 75%

TBC เสนอเงินกู้ธุรกิจระยะยาวแก่ลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อแผงโซลาร์เซลล์ บริษัทร่วมกับองค์กรพันธมิตรมอบสิทธิประโยชน์มากมายแก่ผู้ใช้ หากผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยโครงการ ผู้ใช้จะมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก:

โดยการอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับระยะเวลาเต็มของเงินกู้ (ลบด้วยอัตราการรีไฟแนนซ์ 5%) (ผลิตในจอร์เจีย)

ด้วยเงินช่วยเหลือ 10-20% ในกรณีของภูมิภาค (ผลิตในจอร์เจีย)

โดยการอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 48 เดือนจำนวน 11% (สำนักงานพัฒนาชนบท)

พร้อมเงินคืน EBRD (10-15%);

ตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจ กำหนดการชำระคืนของแต่ละบุคคลจะพิจารณาระยะเวลาผ่อนผัน

การลงทุนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้เป็นการชำระเงินกู้รายเดือน และผลิตไฟฟ้าฟรีหลังจากผ่านไป 7-8 ปีโดยเฉลี่ย โครงการนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจต่างๆ เช่น องค์กร โรงแรม สถาบันการแพทย์ เรือนกระจก ฟาร์มห้องเย็น และอื่นๆ

บริษัท Geo-Energy ของจอร์เจียมีส่วนร่วมในโครงการร่วมกับ TBC ซึ่งให้บริการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และรับประกันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Seraphim ในจอร์เจีย และ Seraphim เป็นหนึ่งในผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ระดับ TIER 1 ที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลก

บริษัทตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงปีแรก และให้การรับประกันประสิทธิภาพ (เรียกว่าการรับประกันประสิทธิภาพ) เป็นเวลา 12 เดือน — ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าไม่ได้ตามที่คำนวณไว้ล่วงหน้าในช่วง 12 เดือนแรก จากนั้นบริษัทจะเพิ่มขีดความสามารถด้วยเงินทุนของบริษัทเองและจัดเตรียมเป้าหมายเพื่อให้บรรลุตัวบ่งชี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ภายใต้การรับประกันจากโรงงาน 15 ปี ที่สำคัญที่สุด บริษัทยังให้คุณสามารถควบคุมไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน

ในอนาคต TBC จะยังคงส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อย่างต่อเนื่องในการลงทุนที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และจะสนับสนุนบริษัทต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ชนะ

ความต้องการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นในยุคดิจิทัล ดังนั้นคาดว่าทั้ง MIME และ ZS จะได้รับ อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะเดิมพัน MIME ในตอนนี้ เนื่องจากมูลค่าที่ต่ำกว่า ความสามารถในการทำกำไรที่สูงกว่า และแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่า

การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเมื่อลงทุนในหุ้นด้วยคะแนนรวมของการซื้อที่แข็งแกร่งหรือซื้อ ดูหุ้นอันดับต้น ๆ ทั้งหมดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ – ความปลอดภัยที่นี่

ต้องการจุดเริ่มต้น? ขั้นแรก คุณควรเข้าใจว่าเงินรายปีประเภทต่างๆ มีบทบาทอย่างไรในกลยุทธ์การลงทุนของคุณ หลังจากนั้น Stan Haithcock ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินรายปีกล่าวว่าคุณสามารถใช้ตัวย่อ PILL ได้

ความคุ้มครองระดับพรีเมียม

รายได้ตลอดชีพ

มรดก

การดูแลระยะยาว

Haithcock กล่าวว่าเงินงวดไม่ได้เสนอการเติบโตเชิงรุกหรือการแข็งค่าของทุน

ศักยภาพในการเติบโตของเงินงวดบางงวดอาจสูงกว่าหลักทรัพย์และการลงทุนเพื่อการเติบโตอื่น ๆ แม้ว่าเงินงวดจะไม่ให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ คุณอาจสูญเสียเบี้ยประกันภัย โดยลบล้างผลประโยชน์ที่ดึงดูดคุณให้ได้รับค่างวดเป็นครั้งแรก

ตัวอย่างเช่น เงินงวดผันแปรมีลักษณะของทั้งหุ้นและพันธบัตร ยกเว้นว่ามีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเงินงวดคงที่ การชำระเงินตามงวด การเลื่อนภาษี และศักยภาพในการเติบโตของกองทุนรวมเหล่านี้ เนื่องจากการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน เงินรายปีผันแปรจึงถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

ซึ่งแตกต่างจากค่างวดผันผวนค่างวดดัชนีคงที่ให้ผลตอบแทนขั้นต่ำที่รับประกัน นั่นทำให้พวกเขาไม่เสี่ยง แต่ก็ยังเสี่ยงกว่าเงินงวดคงที่

Credit : แนะนำ 666slotclub.com